Stress behandling

Stress behandling udført af professionel stressbehandler

Få forebygget stress og stressbehandling så du får livsglæden tilbage

Stress er et ord, der dækker over meget, lige fra travlhed til pres eller kollaps.

Der er stor forskel på at have travlt eller være syg af stress. Du kan godt være stresset uden at have travlt, ligesom de fleste kender at have travlt uden at være stresset.

Når der opstår decideret stress, kan det være fordi vi mangler handlemuligheder i en betydningsfuld situation, der kræver handling. Det kan være i en enkeltstående situation eller i en livssituation.

Kortvarig akut stress er ikke skadeligt, det hjælper os derimod til at mobilisere energi og fokus på en given opgave, hvorimod langvarig og vedvarende stress belaster krop og sind så det over tid er helbredstruende.

Stress er en belastningsreaktion. Opgaven eller forventningerne (andres eller egne) er større end de ressourcer vi har til rådighed for at håndtere belastningen. Krop og sind er i alarmberedskab og kan nogle gange kræve behandling.

​Symptomer på langvarig stress

Hjertebanken, depression, angst, hjertekarsygdomme, nedsat hukommelse, nedsat/manglende sexlyst, søvnbesvær, nedsat immunforsvar, konstante tanker evt. tankemylder, kort lunte og lavt energiniveau er nogle af symptomerne på langvarig stress.

Det, at få stress, handler ikke om at være stærk eller svag. Det er i virkeligheden en sund reaktion på usund belastning. Det er kroppens måde at råbe hjælp til dig på. Og derfor kan det være yderst hjælpsomt eller måske nødvendigt at få hjælp gennem stressbehandling.

Vi kan arbejde med eventuelle årsager, udløsere og håndtering af belastning.

Som terapeut benytter jeg mig blandt andet af samtaleterapi, kropsterapi, mindfulness og kognitiv terapi.​

Kontakt mig i dag for stressbehandling

Der er mange der får den hjælp de har brug for, når de går i et terapeutisk forløb. Terapi hjælper folk til klarhed og understøtter beslutningskraft til at handle ud fra livsværdier. Det fører til følelse af frihed og selvværd.

Du velkommen til at kontakt mig i dag på telefon: 50 90 87 11 eller på mail via: kontakt@sussesylvest.dk.

Du er også velkommen til at benytte kontaktformularen, som du finder ude i hjemmesidens højre side.

Faktaboks

  • ​Hver dag er 35.000 danskere sygemeldt pga. dårligt arbejdsmiljø
  • 250.000-300.000 danskere lider under alvorlig stress
  • 3000 mennesker bliver hvert år førtidspensioneret pga. stress
  • Ubehandlet stress forårsager over halvdelen af alle depressioner og angstlidelser.

    Kilde: Sundhedsstyrelsen, Statens Institut for Folkesundhed og NFA

Følg på Facebook

Jeg poster jævnligt små skriv som du kan følge med i.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os